Psycholog sportu - jak wygląda pierwsze spotkanie?

Psycholog sportu - jak wygląda pierwsze spotkanie?

Jak wygląda rozpoczęcie współpracy z psychologiem sportu?

Pierwsze spotkanie poprzedza najczęściej kontakt telefoniczny. Należy podkreślić, że pierwsze spotkanie z psychologiem sportu nie wymaga specjalnego przygotowania (w przypadku młodych sportowców warto wyjaśnić czym dokładnie zajmuje się psycholog sportu i przydatne mogą okazać się przykłady znanych sportowców, którzy podkreślają znaczenie treningu mentalnego). Czynnikiem wartym podkreślenia i sprzyjającym współpracy i zaangażowaniu się w proces jest chęć do zmiany. Na spotkaniu konsultacyjnym poznamy się, a następnie zawodnik określi cel, który chciałby osiągnąć. Zdefiniowane zostaną także zasady naszej współpracy (m.in. częstotliwość spotkań czy zgoda rodziców w przypadku zawodników, którzy są niepełnoletni). Rozpoczynając współpracę z psychologiem możesz poruszyć kwestie dotyczące twoich oczekiwań. Śmiało zadawaj pytania, aby dowiedzieć się w jaki sposób pracuje psycholog. Najważniejsze, to żebyś czuł się komfortowo w tej relacji. Na kolejnych spotkaniach wdrażać będziemy trening mentalny.

Na czym polega współpraca z psychologiem sportu?

Spotkania z psychologiem sportu to przede wszystkim rozmowa w trakcie której określamy cele i poszukujemy obszarów do pracy. Psycholog sportu za sprawą wywiadu uzyskuje informacje dotyczące specyfiki dyscypliny, określa mocne strony zawodnika, jego potrzeby oraz sposób funkcjonowania. Stara się ocenić także wiarę w siebie, zdolność koncentrowania się, motywację zawodnika czy sposób uzasadnienia sukcesu i tłumaczenia porażki. W tym celu zadaje odpowiednie pytania, przeprowadza dokładną obserwację i stosuje odpowiednie kwestionariusze. Następnie wspólnie z zawodnikiem podejmujemy decyzje o dalszej współpracy np. określamy częstotliwość spotkań.

Psycholog sportu - jak wygląda pierwsze spotkanie?

Sportowcy przychodząc na konsultacje dysponują pewnymi umiejętnościami, a celem psychologa jest wskazanie obszarów, które można udoskonalić i rozwijać. Na kolejnych spotkaniach odbywa się więc regularny trening psychologiczny i praca nad konkretnym obszarem, który zawodnik chce uefektywnić W trakcie tych spotkań korzystam z szeregu narzędzi m.in. testów psychologicznych, rysunków, kart pracy, gier i zabaw psychoedukacyjnych, filmów. W swojej pracy wykorzystuję także metody biofeedback czy treningi z wykorzystaniem urządzenia flash reflex.

W trakcie spotkań zawodnik zapoznaje się z różnymi umiejętnościami i wspólnie z psychologiem zastanawia się w jaki sposób mogą one wpływać na zachowanie oraz jak doskonalić owe umiejętności. Następnie odbywa się trening konkretnych umiejętności mentalnych.

We współpracy ze sportowcem analizowane są poszczególne starty, zawody albo turnieje, a sportowiec rozpatruje czynniki wspierające, oraz te które utrudniają mu wykonanie oraz to czego należy unikać. Dodatkowo psycholog sportu wspiera zawodnika w dokonywaniu analizy możliwych osiągnięć, w różnych wariantach po to, aby umożliwić stworzenie takiego wzorca zachowania, które będzie sprzyjać realizacji celu, przy jednoczesnym uwzględnieniu wypracowanych do tej pory rezultatów. Ważnym aspektem jest ćwiczenie nabytych umiejętności tak, aby weszły one w nawyk, dlatego też psycholog sportu celem doskonalenia proponuje określone zadania domowe.

W dalszej fazie pracy ważnym aspektem poruszanym w trakcie spotkań jest ocena skuteczności metod i technik, oraz samodzielności działania zawodnika. Inną opcją jest również zdefiniowanie następnego celu i dalsza współpraca.

Sesja z psychologiem sportu trwa 50 minut, a ilość spotkań uzależniona jest od zdefiniowanego celu, niemniej długość i intensywność pracy jest bardzo indywidualną kwestią. Zgodnie z ustalonymi zasadami możliwie jest również wspieranie zawodnika poza pracą w gabinecie poprzez kontakt telefoniczny, e-mail czy Skype.

Dla kogo współpraca z psychologiem sportu?

Współpraca z psychologiem sportu zalecana jest dla wszystkich osób, które mają związek ze sportem. W głównej mierze dotyczy to profesjonalnych zawodników, którzy z bardzo dobrego sportowca chcą stać się jeszcze lepsi. Zaleca się je tym sportowcom, którym zależy na nabraniu pewności siebie, dokładnym określeniu celów treningowych, doskonaleniu koncentracji uwagi na zadaniu, zdobyciu umiejętności panowania nad emocjami w sytuacjach wyjątkowo stresujących. Warto jednak wspomnieć, że ze współpracy z psychologiem sportu skorzystać mogą zawodnicy na każdym poziomie!

Konsultacje z psychologiem sportu przeznaczone są także dla:

Kiedy najlepiej skorzystać z pomocy psychologa sportu: przed czy po sezonie?

Warto rozważyć rozpoczęcie współpracy z psychologiem po zakończonym sezonie, na początku okresu przygotowawczego do nowego sezonu. Psycholog sportu nie posługuje się gotowym schematem postępowania w pracy z zawodnikiem, dlatego tak istotne jest, aby poznał zawodnika, specyfikę jego dyscypliny, zdiagnozował jego potrzeby. W okresie przygotowawczym do nowego sezonu wspólnie ze sportowcem określa obszary, nad którymi będą pracować i układa specjalistyczny program, wprowadza odpowiednie metody i techniki pracy psychologicznej. Wszystko, po to, aby zawodnik miał okazję sprawdzić i wytrenować nowopoznane metody podczas treningów, aby w późniejszym okresie móc je zastosować w rywalizacji sportowej.

Psycholog sportu - jak wygląda pierwsze spotkanie?

Warto jednak zaznaczyć, że każdy moment na zmianę jest dobry, zarówno wtedy gdy sportowiec chce doskonalić swoje umiejętności, jak również w czasie zmagań z trudnościami, które uniemożliwiają mu zoptymalizowanie potencjału sportowego. Należy podkreślić, że nie ma dwóch takich samych zawodników i każdy potrzebuje innego rodzaju wsparcia, a forma zależy od etapu w rozwoju, na jakim jest sportowiec. Natomiast niezależnie od tego, celem psychologa sportu będzie dostarczenie wsparcia zawodnikowi po to, aby ten mógł w pełni wykorzystać swój potencjał.

Czy współpraca dzieci z psychologiem sportu ma sens?

Uznaje się, że im wcześniej rozpocznie się współpracę z psychologiem sportu, tym lepsze efekty może ona przynieść. Obszary, nad którymi pracują dzieci i dorośli są podobne. W trakcie współpracy dzieci mogą mieć okazję, aby rozwijać i kształtować takie umiejętności psychologiczne jak: pewność siebie, pozytywne nastawienie, radzenie sobie ze stresem, kontrola emocji (a stosowane, w tym celu metody uwzględniają poziom rozwoju dziecka). Dziecko ze spotkań z psychologiem sportu wynosi wiele korzyści. Jedną z nich jest pomoc w budowaniu stabilnej samooceny, wiarę we własne możliwości, zdolność radzenia sobie z krytyką. Umiejętności te przydadzą się nie tylko w sporcie, ale też wspierają młodego sportowca w jego funkcjonowaniu w środowisku szkolnym I rodzinnym.

Nawet jeśli dziecko uprawia sport dla przyjemności i nie planuje zdobywania medali na największych międzynarodowych imprezach to dzięki aktywności fizycznej dużo zyskuje, chociażby umiejętność radzenia sobie z porażką, walki do końca i pokonywania własnych słabości. Wsparcie psychologiczne dostarczone w tym zakresie wspomoże chociażby jego procesy poznawcze, wzmocni motywację i pozwoli przyswoić sobie umiejętność wyznaczania celów, czy też wytrenuje sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Są to uniwersalne umiejętności, które bez wątpienia przydadzą się dziecku w dorosłym życiu, niezależnie od tego jaką ścieżkę kariery wybierze.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą - skontaktuj się i umów na spotkanie z psychologiem sportu!

Zobacz także

Trening mentalny i gry planszowe

Trening mentalny i gry planszowe

Trening mentalny

Trening mentalny

Mateusz Minda