Psycholog sportu przez internet!

Psycholog sportu przez internet!

Kilkanaście ostatnich miesięcy spowodowały, że praca przez internet nabrały nowego, większego wymiaru, również pomoc psychologiczna, w tym także dla świadczona dla sportowców odbywa się przez internet z z pomocą komunikatora wideo. Wychodząc naprzeciw potrzebom sportowców umożliwiam odbycie konsultacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Przyznaję, że jako psycholog sportu przywiązuję dużą wartość do pracy w gabinecie i bezpośredniego kontaktu twarzą w twarz, niemniej przebyte w ostatnim czasie sesje online ze sportowcami spowodowały, że doceniłem ten sposób pracy i mam poczucie, że nie utrudnia on pracy ze sportowcem. Forma kontaktu online odpowiada także współpracującym ze mną sportowcom, którzy nie dostrzegają różnicy pomiędzy pracą przez internet, a tą tradycyjną.

Badania naukowe o skuteczności pomocy online

Doświadczenia z pracy własnej znajdują potwierdzenie w badaniach naukowych. Według American Psychiatric Association (2007) zarówno praca online, jak ta świadczona bezpośrednio w gabinecie, są tak samo satysfakcjonujące dla klientów. Późniejsze badania również potwierdzają te wnioski (Murphy, Parnass i in., 2009). Liczne badania weryfikowały również skuteczność pracy z psychologiem – metaanaliza 92 badań przeprowadzona przez Azy’ego Baraka i in. (2008) wykazała, że jest ona taka sama w przypadku terapii online, jak i tradycyjnej. Analizą porównawczą skuteczności różnych form współpracy, zajmowali się naukowcy z Zurychu, którzy na grupie 62 pacjentów z objawami depresji wykazali, że wskaźnik skuteczności był jednakowy dla grupy pacjentów korzystających ze wsparcia online (53%) i grupy tradycyjnej (50%) (Stubbings, Rees i in., 2013).

Sprawdzano również stopień zadowolenia z leczenia i terapeutów, rezultat ten kształtował się na zbliżonym poziomie, i tak 96% osób z grupy online i 91% osób korzystającej z konwencjonalnej formy oceniło kontakt z terapeutą jako „osobisty”. Terapia online okazała się także efektywna w leczeniu zaburzeń lękowych (Olthuis, i in., 2016), zaburzeń odżywania (Mitchell i in., 2008), zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (Comer i in., 2013), zaburzeń stresu pourazowego (PTSD) (Yuen, Gros i in., 2015) oraz wśród pacjentów onkologicznych (Leykin i in., 2012).

Psycholog sportu przez internet!

Niestety, nie ma badań prowadzonych na grupie sportowców dotyczących pracy online. Wydaje się jednak, że w kontekście wsparcia psychologicznego w sporcie, trening umiejętności mentalnych prowadzonych online może być skuteczny. Niemniej jednak Światowe Towarzystwo Psychologii Sportu (ISSP) zaproponowało standardy etyczne dla usług internetowych (i telefonicznych) (Watson i in., 2001) rekomendując także taką formę pracy. Z kolei psycholog sportu Kevin Burke (2006) podkreśla, że wielu koszykarzy, trenerów (i innych klientów sportowych) czuje się komfortowo dyskutując na aktualne problemy z psychologiem sportu przez internet. Jak zaznacza Burke (2006) praktykujący psychologowie sportu powinni mieć to „narzędzie w swoim arsenale”, aby wspierać interwencje i utrzymywać komunikację z zawodnikami, zwłaszcza gdy sportowcy podróżują lub nie są w stanie osobiście przybyć na spotkanie.

Warto podkreślić, że ,,pomoc online jest równoprawnym rodzajem pomocy psychologicznej. Nie jest sposobem lepszym ani gorszym, są po prostu pewne okoliczności, które będą skłaniać bardziej do wyboru pomocy „twarzą w twarz” albo odwrotnie – w stronę online” (Chocholska, Osipczuk, 2010).

Poczucie komfortu jest najważniejsze!

Natomiast najważniejszym czynnikiem decydującym o chęci skorzystania z pomocy online jest Twoje poczucie komfortu. Jeśli czujesz się niepewnie, pojawiają się obawy, co do takiej formy pracy, chociażby z uwagi na brak poczucia bezpieczeństwa czy ,,nienaturalność” rozmowy do kamery, to nie decyduj się robić tego na siłę.

Oczywiście podczas spotkania z psychologiem sportu przez internet klient może doświadczać poczucia braku kontaktu, więzi ze specjalistą, albowiem istnieje ograniczona możliwość wykorzystania wszystkich zmysłów (koncentrujemy się tylko na zmyśle wzroku i słuchu). Inną kwestią jest przyzwyczajenie się do wykorzystywania internetu jako sposobu komunikacji. Większą łatwość pokonania tej bariery mogą mieć osoby zaznajomienie z aplikacjami typu Skype czy Viber i w związku z tym mogą czuć się pewniej przed monitorem niż w bezpośrednim kontakcie. Niemniej jednak wskazuje się, że sojusz (rozumiany jako współpraca klienta i psychologa prowadząca do wspólnego celu) może być nawiązany za pośrednictwem internetu. Naukowcy Cook i Doyle (2002) w swoich badaniach skupili się na nawiązywaniu sojuszu terapeutycznego w trakcie terapii online i tej prowadzonej w gabinecie (w nurcie poznawczo-behawioralnym). Otrzymane rezultaty wykazały brak różnic między jakością sojuszu terapeutycznego. Możliwość nawiązania efektywnej, głębokiej relacji w kontakcie online podkreślają także inni badacze (Kraus, Zack, Stricker, 2004; Cepeda, 2008).

Konsultacje online dla sportowców

Forma online wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem dla sportowców z uwagi na czas, a właściwie brak czasu. Bez dwóch zdań sportowiec ma bardzo napięty grafik. Zatem, gdy pojawia się możliwość zaoszczędzenia go, warto wziąć to pod uwagę, jeśli planujemy rozwój umiejętności mentalnych. **Korzystając z pracy online nie trzeba uwzględniać czasu na dojazd do gabinetu i z powrotem, a stanie w korkach nie będzie już kłopotem. Podejmując współpracę za pośrednictwem internetu nie trzeba martwić się odległością. **Ta forma pracy gwarantuje większą elastyczność w działaniu – przebywanie na zgrupowaniu w innym mieście, udział w zawodach na drugim końcu świata – nie trzeba odwoływać swojej wizyty, tylko śmiało można korzystać ze wsparcia psychologicznego niezależnie od miejsca. Ponadto spotkania online są bardzo dobrym rozwiązaniem dla tych sportowców, którzy mieszkają w miejscach, gdzie dostęp do specjalisty jest utrudniony lub niemożliwy.

Bardzo ważnym czynnikiem w kontakcie online jest zaciszne, spokojne miejsce:

Czego technicznie potrzebuję, aby skorzystać z terapii online?

Po prostu rozpocznij trening mentalny z psychologiem sportu!

Podsumowując, pragnę zaznaczyć, że podczas pracy w formie online pracuję dokładnie w ten sam sposób, jak na żywo w gabinecie, w związku z tym nie musisz martwić się o jakość pracy ani jej skuteczność. Ważne jest także Twoje 100% zaangażowanie w trening mentalny i stworzenie dla siebie odpowiednich warunków do pracy. Fakt, że nie rozmawiamy oko w oko nie zwalnia mnie ze stosowania najwyższych standardów pracy, a to oznacza, że pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Psychologa.

Jeśli preferujesz kontakt osobisty i spotkanie w gabinecie, rozumiem – najważniejszy jest Twój komfort i Twoje poczucie bezpieczeństwa. Masz możliwość wyboru odpowiedniej formy i niezależnie, którą z nich wybierzesz, to będzie bardzo dobry wybór. To znak, że chcesz wzmacniać swoje umiejętności mentalne, a to jest najważniejsze!

Literatura:

Barak, A., Hen, L., Boniel-Nissim, M., Shapira, N. A. (2008). A comprehensive review and a meta-analysis of the effectiveness of internet-based psychotherapeutic interventions. Journal of Technology in Human services, 26(2-4), 109-160.

Burke, K. (2006). Using sport psychologu to improve basketball performance [in:] Dosil, J. (Ed.). (2006). The sport psychologist’s handbook: A guide for sport-specific performance enhancement. John Wiley & Sons.

Cepeda, L. S. (2008). Therapist and adolescent behavior in online therapy. Niepublikowana rozprawa.

Chocholska, P., Osipczuk, M. (2010). E-pomoc. Psychologiczna pomoc w Internecie–teoria i praktyka, Stowarzyszenie IN, RO.

Comer, J. S., Furr, J. M., Cooper-Vince, C. E., Kerns, C. E., Chan, P. T., Edson, A. L., Freeman, J. B. (2014). Internet-delivered, family-based treatment for early-onset OCD: A preliminary case series. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 43(1), 74-87.

Cook, J. E., & Doyle, C. (2002). Working alliance in online therapy as compared to face-to-face therapy: Preliminary results. CyberPsychology & Behavior, 5(2), 95-105.

Knaevelsrud, C., Maercker, A. (2007). Internet-based treatment for PTSD reduces distress and facilitates the development of a strong therapeutic alliance: a randomized controlled clinical trial. BMC psychiatry, 7(1), 13.

Kraus, R., Zack, J. S., Stricker, G. (2004). Online Counseling: A Handbook for Mental Health Professionals. Elsevier.

Leykin, Y., Thekdi, S. M., Shumay, D. M., Muñoz, R. F., Riba, M., Dunn, L. B. (2012). Internet interventions for improving psychological well‐being in psycho‐oncology: review and recommendations. Psycho‐Oncology, 21(9), 1016-1025.

Mitchell, J. E., Crosby, R. D., Wonderlich, S. A., Crow, S., Lancaster, K., Simonich, H., Myers, T. C. (2008). A randomized trial comparing the efficacy of cognitive–behavioral therapy for bulimia nervosa delivered via telemedicine versus face-to-face. Behaviour research and therapy, 46(5), 581-592.

Murphy, L., Parnass, P., Mitchell, D. L., Hallett, R., Cayley, P., Seagram, S. (2009). Client satisfaction and outcome comparisons of online and face-to-face counselling methods. British Journal of Social Work, 39(4), 627-640.

Olthuis, J. V., Watt, M. C., Bailey, K., Hayden, J. A., & Stewart, S. H. (2016). Therapist‐supported Internet cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews, (3).

Stubbings, D. R., Rees, C. S., Roberts, L. D., Kane, R. T. (2013). Comparing in-person to videoconference-based cognitive behavioral therapy for mood and anxiety disorders: randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research, 15(11), e258.

Watson, J., Tenenbaum, G., Lidor, R., Alfermann, D. (2004). ISSP Position Stand on the Use of the Internet in Sport Psychology. International journal of sport psychology. 32.

Yuen, E. K., Gros, D. F., Price, M., Zeigler, S., Tuerk, P. W., Foa, E. B., & Acierno, R. (2015). Randomized controlled trial of home‐based telehealth versus in‐person prolonged exposure for combat‐related PTSD in veterans: Preliminary results. Journal of Clinical Psychology, 71(6), 500-512.

Zobacz także

Trening mentalny i gry planszowe

Trening mentalny i gry planszowe

Psycholog sportu - jak wygląda pierwsze spotkanie?

Psycholog sportu - jak wygląda pierwsze spotkanie?

Mateusz Minda