Trening mentalny

Trening mentalny

Psycholog sportu może pomóc w znalezieniu i wykorzystaniu w pełni Twoich możliwości, który przygotuje dostosowany do potrzeb i możliwości trening mentalny. Tak opracowany w szczególny sposób trening mentalny pozwoli wzmocnić psychikę sportowca, zoptymalizować jego potencjał, a tym samym zmobilizować go do osiągania jeszcze lepszych rezultatów. Nierzadko również dochodzi do sytuacji, gdy z powodu niesatysfakcjonujących wyników podczas ważnych dla sportowca zawodów, traci on pewność siebie. Przygotowany trening mentalny pozwoli zmotywować zawodnika do wytężonego treningu ciała i umysłu, nabyć umiejętności koncentracji uwagi i umiejętności radzenia sobie ze stresem, co z kolei będzie miało wpływ na uzyskanie przez niego satysfakcjonujących wyników w uprawianej dyscyplinie.

Zobacz także

Osobowość w sporcie

Osobowość w sporcie

Muzyka w sporcie

Muzyka w sporcie

Mateusz Minda